jQuery Slider
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Dịch vụ thanh toán tiền nước qua tài khoản của Ngân Hàng Sacombank
Dịch vụ thanh toán tiền nước qua tài khoản của Ngân Hàng Sacombank

  

Với chủ trương đa dạng hóa các hình thức thu, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thanh toán, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận  sắp phối hợp với Sacombank để triển khai dịch vụ thu hộ tiền nước. Theo đó, kể từ ngày 01/8/2017, ngoài phương thức thanh toán thông thường, khách hàng có thể chủ động  thanh toán  tiền nước tại các điểm giao dịch của Saccombank hoặc đăng ký dịch vụ thanh toán tự động (Ủy thác thanh toán) 

 

Đ thanh toán ti các đim giao dch ca Sacombank, khách hàng ch cn cung cp S danh b (đưc in trên hóa đơn hoc giy báo tin nưc). Sacombank s thông báo ngay cho khách hàng biết s tin nưc cn thanh toán. Khách hàng có th np tin mt hoc chuyn khon đ thanh toán.

Vi dch v thanh toán hóa đơn t đng (y thác thanh toán),. Khách hàng ch cn đem CMND đến Sacombank và đăng ký dch v mt ln duy nht, Sacombank s t đng trích tin t tài khon hoc t th tín dng ca khách hàng đ thanh toán mi khi đến k hóa đơn.