jQuery Slider
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HƯỚNG DẪN IN HÓA ĐƠN

- Để in hóa đơn điện tử, người sử dụng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Người dùng chọn "Xem hóa đơn", hóa đơn sẽ xuất hiện như hình dưới


Bước 2: Người dùng kích chọn "In hóa đơn".Bước 3: Trình duyệt sẽ xuất hiện hình hộp thoại in như hình bên dưới. Hộp thoại hiển thị sẽ khác nhau tùy theo trình duyệt:

  •      Trình duyệt Internet Explorer IE: người dùng chọn máy in và kích "Print", hóa đơn sẽ được in ra.
  • Trình duyệt Firefox: người dùng chọn máy in và kích "OK", hóa đơn sẽ được in ra


  • Trình duyệt Chrome: trình duyệt hiển thị máy in mặc định, nếu người dùng muốn đổi sang máy in khác thì chọn "Change", nếu không thì kích chọn "Print", hóa đơn sẽ được in ra