jQuery Slider
Xác nhận loại hóa đơn điện tử cần tải

1. Hóa đơn tiêu thụ nước

          Hóa đơn tiêu thụ tiền nước hằng kỳ của khách hàng

 

2. Hóa đơn Lắp đặt hệ thống

          Bao gồm: hóa đơn Lắp đặt mới hệ thống nước, Sửa chữa, Di chuyển, Thay đồng hồ, Đấu lại hệ thống nước.

 

3. Hóa đơn dịch vụ

          Bao gồm: hóa đơn bán hồ sơ mời thầu, nhượng vật tư, thanh lý tài sản, ...

4. Chứng từ Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân