jQuery Slider
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Dịch vụ thanh toán tiền nước qua tài khoản thẻ ATM của Ngân hàng
Dịch vụ thanh toán tiền nước qua thẻ ATM của Ngân hàng 

Hiện nay NIWACO phối hợp với Ngân hàng tiến hành thanh toán tiền nước cho khách hàng theo 2 hình thức như sau:

 - Thanh toán tại nhà nhận giấy biên nhận thanh toán ( tiền nước)

 - Các khách hàng có tài khoản ATM tại ngân hàng ...