jQuery Slider
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
BIỂU MẪU ỦY NHIỆM THU- TRÍCH NỢ TỰ ĐỘNG

 BIỂU MẪU ỦY NHIỆM THU- TRÍCH NỢ TỰ ĐỘNG


STT

  Ngân Hàng

  Tải mẫu đăng ký

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 Tải mẫu đăng ký trích nợ tự động Agribank

2

   Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

 Tải mẫu đăng ký trích nợ tự động BIDV

3

   Ngân hàng Công Thương

 Tải mẫu đăng ký trích nợ tự động Vietinbank (dành cho cá nhân)

 Tải mẫu đăng ký trích nợ tự động Vietinbank (dành cho tổ chức)

 4

  Ngân hàng Ngoại thương

 

 Tải mẫu đăng ký trích nợ tự động Vietcombank

 
5

  Ngân hàng Sài gòn Thương Tín 

 

 Tải mẫu đăng ký trích nợ tự động Sacombank

 
6
 ViettelPay
 Tải mẫu đăng ký trích nợ tự động ViettelPay