jQuery Slider
THÔNG TIN - TIN TỨC

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH  QUÝ III - NĂM 2022

               Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận công bố thông tin về Báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch về kết quả kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước thành phẩm Quý III năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

 

  Báo cáo tổng hợp Quý III năm 2022

 

  Nhà máy nước Tháp Chàm

 

 1

   Tháng 7 / 2022

 KQXN tháng 7

 2

   Tháng 8 / 2022

 KQXN tháng 8
 3   Tháng 9 / 2022
 KQXN tháng 9
  Kết quả xét nghiệm mẫu nước định kỳ 6  tháng theo  nhóm B 

  Nhà máy nước Tân Sơn

 

 1

   Tháng 7 / 2022

 KQXN tháng 7

 2

   Tháng 8 / 2022

 KQXN tháng 8

 3

   Tháng 9 / 2022

 KQXN tháng 9

  Kết quả xét nghiệm mẫu nước định kỳ 6  tháng theo  nhóm B