jQuery Slider
THÔNG TIN - TIN TỨC

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác

di dời, đấu nối khu vực Nhà máy nước Phước Dân

 Kính gửi:

        - UBND huyện Ninh Phước;

        - UBND huyện Thuận Nam;

                        - Quý Cơ quan, khách hàng khu vực thị trấn Phước Dân, xã Phước Hải, xã Phước Hữu và xã Phước Nam.

 

              Để đảm bảo công tác cung cấp nước cho quý Cơ quan, khách hàng được an toàn và liên tục, cũng như hạn chế tối đa việc tạm ngưng cung cấp nước đột xuất. Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tiến hành sửa chữa và di dời hệ thống van D220 thuộc khu vực Nhà máy nước Phước Dân.

                Công ty thông báo đến quý Cơ quan, khách hàng về việc áp lực nước sẽ bị yếu hoặc có thể mất nước cục bộ một số khu vực như sau:

                1. Khu vực Thị trấn Phước Dân: Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14.

                2. Xã Phước Hải: Thôn Từ Tâm, thôn Thành Tín và thôn Hòa Thủy.

                3. Xã Phước Hữu: Thôn Mông Đức và thôn Nhuận Đức.

                4. Xã Phước Nam: Thôn Văn Lâm 1, 2, 3 và thôn Phước Lập.

                Trong khoảng thời gian: Từ 8h đến 14h, ngày 20/5/2022.

Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận rất mong quý Cơ quan, khách hàng thông cảm. Đồng thời có kế hoạch dự trữ nước trong khoảng thời gian trên. Chúng tôi sẽ hoàn thiện công tác sửa chữa sớm nhất để phục hồi cấp nước ổn định trở lại.

Trân trọng./.