jQuery Slider
THÔNG TIN - TIN TỨC

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÔ - NĂM 2022

               Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận công bố thông tin về Báo cáo kết quả giám sát chất lượng thô năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

 
  Năm 2022

1

  Tháng 01 / 2022

 

2

  Tháng 02 / 2022

 

3

  Tháng 03 / 2022

  KQ chất lượng nước 03/2022

4
  Tháng 04 / 2022   KQ chất lượng nước 4/2022
5
  Tháng 05 / 2022   KQ chất lượng nước 5/2022
6
  Tháng 06 / 2022   KQ chất lượng nước 6/2022