jQuery Slider
THÔNG TIN - TIN TỨC

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH  QUÝ III - NĂM 2021

               Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận công bố thông tin về Báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch về kết quả kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước thành phẩm Quý III năm 2021. Nội dung cụ thể như sau:

 

  Báo cáo tổng hợp Quý III năm 2021

 

  Nhà máy nước Tháp Chàm

 

 1

   Tháng 07 / 2021

 KQXN tháng 7 

 2

   Tháng 08 / 2021

 KQXN tháng 8
 3   Tháng 09 / 2021
  KQXN tháng 9    KQXN Lâm Cấm T9 

  Nhà máy nước Tân Sơn

 

 1

   Tháng 07 / 2021

 KQXN tháng 7 

 2

   Tháng 08 / 2021

 KQXN tháng 8 

 3

   Tháng 09 / 2021

  KQXN tháng 9