jQuery Slider
THÔNG TIN - TIN TỨC

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH  QUÝ II - NĂM 2021

               Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận công bố thông tin về Báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch về kết quả kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước thành phẩm Quý II năm 2021. Nội dung cụ thể như sau:

 

  Báo cáo tổng hợp Quý II năm 2021

 

  Nhà máy nước Tháp Chàm

 

 1

   Tháng 04 / 2021

 Tuần 1  Tuần 2  Tuần 3   Tuần 4

 2

   Tháng 05 / 2021

 Tuần 1 Tuần 2   Tuần 3   Tuần 4  Tuần 5  
 3   Tháng 06 / 2021
 Tuần 1  Tuần 2  Tuần 3  Tuần 4

  Nhà máy nước Tân Sơn

 

 1

   Tháng 04 / 2021

 Tuần 1  Tuần 2  Tuần 3   Tuần 4 

 2

   Tháng 05 / 2021

  Tuần 1  Tuần 2   Tuần 3  Tuần 4   

 3

   Tháng 06 / 2021

  Tuần 1  Tuần 2  Tuần 3  Tuần 4   Tuần 5