jQuery Slider
THÔNG TIN - TIN TỨC

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH  QUÝ I - NĂM 2021

               Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận công bố thông tin về Báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch về kết quả kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước thành phẩm Quý I năm 2021. Nội dung cụ thể như sau:

 

  Báo cáo tổng hợp Quý I năm 2021

 

  Nhà máy nước Tháp Chàm

 

 1

   Tháng 01 / 2021

 Tuần 1  Tuần 2  Tuần 3  Tuần 4

 2

   Tháng 02 / 2021

 Tuần 1  Tuần 2
 3   Tháng 03 / 2021
 Tuần 1   Tuần 2   Tuần 3  Tuần 4  Tuần 5 


  Nhà máy nước Tân Sơn

 

 1

   Tháng 01 / 2021

 Tuần 1  Tuần 2  Tuần 3  Tuần 4

 2

   Tháng 02 / 2021

 Tuần 1  Tuần 2 

 3

   Tháng 03 / 2021

 Tuần 1  Tuần 2  Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5