jQuery Slider
THÔNG TIN - TIN TỨC

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH  QUÝ IV NĂM 2020

    

           Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận công bố thông tin về kết quả kiểm tra chất lượng nước thành phẩm Quý IV năm 2020. Nội dung cụ thể như sau:

 

  Báo cáo tổng hợp Quý IV năm 2020

 

  Nhà máy nước Tháp Chàm

 

 1

   Tháng 10 / 2020

 Tuần 1  Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 

 2

   Tháng 11 / 2020

 Tuần 1  Tuần 2 Tuần 3  Tuần 4

 3   Tháng 12 / 2020  Tuần 1  Tuần 2   Tuần 3  Tuần 4  Tuần 5
     Kết quả xét nghiệm mẫu nước định kỳ 6  tháng theo nhóm B   File đính kèm 

  Nhà máy nước Tân Sơn

 

 1

   Tháng 10 / 2020

 Tuần 1  Tuần 2  Tuần 3 

 2

   Tháng 11 / 2020

 Tuần 1  Tuần 2  Tuần 3  Tuần 4 

 3

   Tháng 12 / 2020

 Tuần 1  Tuần 2  Tuần 3  Tuần 4  Tuần 5

   Kết quả xét nghiệm mẫu nước định kỳ 6  tháng theo nhóm B     File đính kèm