jQuery Slider
THÔNG TIN - TIN TỨC

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH  QUÝ III NĂM 2020

    

           Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận công bố thông tin về Báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch về kết quả kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước thành phẩm Quý III năm 2020. Nội dung cụ thể như sau:

 

  Báo cáo tổng hợp Quý III năm 2020

 

  Nhà máy nước Tháp Chàm

 

 1

   Tháng 7 / 2020

 Tuần 1  Tuần 2  Tuần 3

 2

   Tháng 8 / 2020

 

 3   Tháng 9 / 2020  
 

  Nhà máy nước Tân Sơn

 

 1

   Tháng 7 / 2020

 Tuần 1  Tuần 2  Tuần 3  Tuần 4

 2

   Tháng 8 / 2020

 

 3

   Tháng 9 / 2020