jQuery Slider
THÔNG TIN - TIN TỨC

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH  QUÝ I NĂM 2020

    

           Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận công bố thông tin về Báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch về kết quả kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước thành phẩm Quý I năm 2020. Nội dung cụ thể như sau:

 

  Báo cáo tổng hợp Quý I năm 2020

 Báo cáo Quý I năm 2020 

  Nhà máy nước Tháp Chàm

 

 1

   Tháng 1- 2 / 2020

 Tệp đính kèm 

 2

   Tháng 3 / 2020

 Tệp đính kèm 

 3
   Kết quả xét nghiệm mẫu nước định kỳ 6  tháng theo nhóm B  Tệp đính kèm  

  Nhà máy nước Tân Sơn

 

 1

   Tháng 1 / 2020

 Tệp đính kèm 

 2

   Tháng 2 / 2020

 Tệp đính kèm 

 3

   Tháng 3 / 2020

 Tệp đính kèm 

 4
   Kết quả xét nghiệm mẫu nước định kỳ 6 tháng theo nhóm B
 Tệp đính kèm