jQuery Slider
THÔNG TIN - TIN TỨC

Kính gửi Quý khách hàng!


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19, chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kể từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 15/04/2020, tất cả các điểm giao dịch của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận sẽ tạm ngừng giao dịch.

Khi có nhu cầu về dịch vụ cấp nước, quý Khách hàng có thể đăng ký qua các kênh giao dịch sau:

- Đăng ký qua website chăm sóc khách hàng: capnuocninhthuan.com

- Thực hiện giao dịch gián tiếp bằng cách gọi các số hotline:

    + Phòng giao dịch Phan Rang: (0259) 383.79.88 (đóng tiền nước) hoặc 383.18.91 (sửa chữa đồng hồ)

    + Phòng giao dịch Tháp Chàm: (0259) 388.33.66

    + Phòng giao dịch Ninh Hải: (0259) 387.34.94

    + Phòng giao dịch Phước Dân: (0259) 386.53.16

    + Phòng giao dịch Cà Ná: (0259) 386.05.59

    + Phòng giao dịch Sơn Hải: (0259) 383.81.23

    + Phòng giao dịch Tân Sơn: (0259) 377.85.85

- Trường hợp xảy ra sự cố xì chảy, Quý khách hàng gọi đến các số hotline:

    + Khu vực Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Hải: (0259) 377.8080 hoặc 0908495493 – Ông Hữu.

   + Khu vực Ninh Phước, Thuận Nam: (0259) 377.8383, (0259) 377.8484 hoặc 0944364446 – Ông Lĩnh.

    + Khu vực Ninh Sơn: (0259) 377.8585 hoặc 0932023232 – Ông Biên.

Vì sức khỏe cộng đồng, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận rất mong quý khách hàng đồng thuận ủng hộ.

 

         Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách. 
 
                                                                                                                                                          Tải Thông báo đính kèm