<jQuery Slider
THỦ TỤC HỢP ĐỒNG MB NƯỚC SINH HOẠT

HỒ SƠ THỦ TỤC CẤP NƯỚC

 

VỀ VIỆC LẮP MỚI, SỬA CHỮA, SỬA CHỮA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

- Căn cứ Quyết định số: 311/QĐ-CNNT, ngày 10/7/2017 của Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận về việc điều chỉnh dự toán lắp đặt mới và sửa chữa hệ thống cấp nước khách hàng.

I. LẮP MỚI HỆ THỐNG CẤP NƯỚC :

      1. Các giấy tờ cần thiết :

 a. Đối với Khách hàng là Hộ gia đình :

   Khách hàng lắp mới hệ thống cấp nước vào nhà phải có đủ các giấy tờ sau :

-  Đăng ký dịch vụ cấp nước.(theo mẫu Công ty)                                                                       

-  Bản  sao Sổ hộ khẩu thường trú hoặc Sổ đăng ký tạm trú dài hạn

(đối với hộ đã có nhà ở)                           

-  Bản sao Giấy tờ nhà hoặc Giấy phép xây nhà, hoặc Giấy xác nhận có nhà ở ổn định của UBND phường, xã, thị trấn (có 1 trong 3 loại giấy tờ nêu trên).

-  Bản sao Chứng minh nhân dân của người đứng tên trong đăng ký sử dụng dịch vụ cấp nước, trường hợp già yếu, tàn tật, mất chứng minh nhân dân phải có Giấy ủy quyền hợp pháp cho người khác đứng tên (có xác nhận của địa phương ).

b. Đối với khách hàng là Tổ chức :

-  Đăng ký dịch  vụ cấp nước (theo mẫu C.ty).

Bản sao Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

Bản sao giấy sở hữu nhà, đất; hoặc quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền.

2. Kinh phí thực hiện :

a. Khách hàng lắp đặt mới hệ thống cấp nước, có đủ điều kiện theo quy định trên và nằm trong vùng phục vụ cấp nước của Công ty sẽ được Công ty lắp đặt miễn phí một hệ thống cấp nước đến điểm đấu nối, bao gồm cả đồng hồ đo nước với chiều dài đường ống không quá 05 mét.         

b. Trường hợp khách hàng sử dụng nước ở cách xa ống phân phối (> 5m) thì phải chi trả thêm chi phí lắp đặt phần vượt định mức quy định. Chiều dài tối đa từ ống phân phối tới điểm đấu nối không quá 50 mét.                    

 c. Khách hàng nằm ngoài vùng phục vụ cấp nước của Công ty, thì phải được sự đồng ý của đơn vị  quản lý vùng phục vụ đó  và chi trả toàn bộ chi phí lắp đặt.

d) Những trường hợp sau đây, khách hàng phải tự túc kinh phí:

- Khách hàng không có đủ các giấy tờ theo quy định trên                                        

- Khách hàng có nhà ở thuộc khu quy hoạch, chờ giải toả.                                     

 - Lắp mới theo yêu cầu khách hàng(trừ trường hợp được lắp đặt miễn phí nêu trên).

Ghi chú:  

- Những hộ ở cách xa đường ống chính nếu gởi đồng hồ phải có giấy xác nhận chấp thuận của chủ nhà đất nơi gởi đồng hồ.                                               

- Khách hàng tự lo hoặc chịu trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan đến công tác:

    + Hoàn trả mặt bằng.                                                                                              

    + Cấp phép thi công…..

3.Trách nhiệm xin phép thi công và hoàn trả mặt bằng :

a.Khách hàng là hộ gia đình, chịu trách nhiệm xin phép và hoàn trả giải phóng mặt bằng các công trình hạ tầng do phường, xã, đơn vị, tổ chức hoặc tư  nhân quản lý. 

b. Công ty CP  cấp nước chịu trách nhiệm xin phép giải phóng mặt bằng và công trình hạ tầng do các đơn vị cung cấp dịch vụ công quản lý. 

4.Thời gian thực hiện lắp đặt hệ thống cấp nước và sửa chữa: Theo thông báo số: 144/TB-CNNT, ngày 02 tháng 5 năm 2018.

- Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc.

+ Công ty tiến hành khảo sát, thiết kế lập bảng chiết tính (03 ngày);

+ Thi công lắp đặt kể từ ngày ký Hợp đồng dịch vụ  (04 ngày)

- Trường hợp xì chảy, công ty sửa chữa trong ngày. 

"Thời gian thực hiện trên chưa tính thời gian xin phép đào đường, vỉa hè"

II. CÔNG TÁC SỬA CHỮA ,THAY ĐỒNG HỒ NƯỚC :

1. Kinh phí thực hiện:

+ Công ty chịu:

- Công ty sẽ sửa chữa miễn không quá 10 mét. Những hư hỏng không do lỗi khách hàng gây ra đối với  hệ thống cấp nước do công ty đầu tư , quản lý và hệ thống cấp nước do khách hàng đầu tư đã bàn giao cho công ty quản lý (Công ty không nhận bàn giao hệ thống cấp nước của khách hàng thuộc khu quy hoạch, giải tỏa, HTCN có chiều dài lớn hơn 50 mét).

+ Khách hàng chịu: 

- Những hư hỏng do lỗi khách hàng gây ra.                                                            

- Hệ thống cấp nước do khách hàng đầu tư, quản lý, khách hàng chịu chi phí sửa chữa. .      

- Những yêu cầu về cải tạo, đổi nguồn, thay đổi hướng tuyến ống trước đồng hồ do khách hàng yêu cầu .                                                                                                       

 -  Đồng hồ bị mất.

                                               CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NINH THUẬN