jQuery Slider
THÔNG TIN GIÁ BÁN NƯỚC
 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh mức giá tiêu thụ nước sạch cho các đối tượng

áp dụng từ ngày 01-8-2017, của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận


Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;


Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận thông báo:

 

1. Mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt:

 

Mục đích sử dụng nước

Định mức sử dụng trong tháng (m3)

Đơn giá

(đồng/m3)

Sinh hoạt các hộ dân cư nghèo và đối tượng chính sách

Từ 1 m3 đến 5 m3

5.000

Sinh hoạt các hộ dân cư

Từ 1 m3 đến 15 m3

7.000

Sinh hoạt các hộ dân cư

Trên 15 m3

10.500

 

- Giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư nghèo và đối tượng chính sách sử dụng phần khối lượng lớn hơn 5 m3 tính như giá sinh hoạt hộ dân cư;

- Hộ nghèo (có sổ) và hộ chính sách như: Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình liệt sỹ đang hưởng tuất, thương bệnh binh loại 1 và 2; đề nghị khách hàng thuộc đối tượng trên đến các địa điểm giao dịch của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tại các khu vực để đăng ký; cụ thể:

+ Khu vực Phan Rang, Tháp Chàm: Trụ sở văn phòng Công ty, số 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang -Tháp Chàm;

+ Khu vực huyện Ninh Hải: Trạm giao dịch Ninh Hải, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải;

+ Khu vực Ninh Phước: Nhà máy nước Phước Dân, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước;

+ Khu vực Thuận Nam: Nhà máy nước Phước Dân, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước;

+ Khu vực Ninh Sơn: Nhà máy nước Tân Sơn, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn.

          2. Mức giá tiêu thụ nước sạch đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phục vụ mục đích công cộng, hoạt động sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ:

Mục đích sử dụng nước

Định mức sử dụng trong tháng (m3)

 

Đơn giá

(đồng/m3)

Cơ quan hành chính,

Đơn vị sự nghiệp,

Phục vụ mục đích công cộng

Theo thực tế sử dụng

10.900

Hoạt động sản xuất vật chất

Theo thực tế sử dụng

12.300

Kinh doanh dịch vụ

Theo thực tế sử dụng

15.200

 

3. Giá tiêu thụ nước sạch trên (mục 1, 2) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng; chưa tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

 

4. Các mức giá trên là giá cung cấp tại đồng hồ nước của các đối tượng sử dụng nước máy ký Hợp đồng trực tiếp với Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.