jQuery Slider
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
DỊCH VỤ THANH TOÁN TIỀN NƯỚC QUA NGÂN HÀNG VIETINBANK

 

Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận ( Niwaco) xin trân trọng thông báo:

Từ ngày 13/9/2019, Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Ninh Thuận đã liên kết và chính thức triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền nước cho Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận.

1. Phạm vi triển khai: Tất cả các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của VietinBank trên toàn quốc.
2. Kênh triển khai:

- Tại quầy: Khách hàng thanh toán tiền nước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại bất kỳ điểm giao dịch nào của VietinBank trên toàn quốc

- Trích nợ tự động: Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trích nợ tự động tiền nước tại bất kỳ điểm giao dịch nào của VietinBank. Khi khách hàng phát sinh nợ tiền nước, Vietinbank tự động trích nợ số tiền cần thanh toán trong tài khoản của Khách hàng (nếu đủ số dư) và hạch toán vào tài khoản của Công ty nước.

( Công ty khuyến khích khách hàng chọn hình thức này)

- Ebank - KHDN: khách hàng doanh nghiệp thực hiện chức năng lệnh chi trên "eFasst".