jQuery Slider
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng BIDV Ninh Thuận

Từ ngày: 01 tháng 8 năm 2017 Quý khách hàng có thể thanh toán tiền nước tại tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận (BIDV) trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận.