jQuery Slider

LỊCH SỬ DÙNG NƯỚC 4 THÁNG GẦN NHẤT              
Vui lòng đăng nhập tài khoản khách hàng để được xem thông tin này
THÔNG TIN THANH TOÁN TIỀN NƯỚC NHÀ BẠN              
Vui lòng đăng nhập tài khoản khách hàng để được xem thông tin này
LỊCH GHI CHỈ SỐ NHÀ BẠN              
Vui lòng đăng nhập tài khoản khách hàng để được xem thông tin này
THÔNG BÁO CẤP NƯỚC NHÀ BẠN              
Vui lòng đăng nhập tài khoản khách hàng để được xem thông tin này
THÔNG TIN - TIN TỨC              
THÔNG BÁO Về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác di dời đấu nối đường ống cấp nước D600 tại Hẻm 150 đường 21/8 (Ngày 13/6/2022)
Để đảm bảo công tác cung cấp nước cho quý Cơ quan, khách hàng được an toàn và liên tục, cũng như hạn chế tối đa việc tạm ngưng cung cấp nước đột xuất khi Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tiến hành công tác đấu nối đường ống D600 tại hẻm 150 đường 21/8.
1234
CHỈ DẪN CHO NGƯỜI DÙNG NƯỚC