jQuery Slider

LỊCH SỬ DÙNG NƯỚC 4 THÁNG GẦN NHẤT              
Vui lòng đăng nhập tài khoản khách hàng để được xem thông tin này
THÔNG TIN THANH TOÁN TIỀN NƯỚC NHÀ BẠN              
Vui lòng đăng nhập tài khoản khách hàng để được xem thông tin này
LỊCH GHI CHỈ SỐ NHÀ BẠN              
Vui lòng đăng nhập tài khoản khách hàng để được xem thông tin này
THÔNG BÁO CẤP NƯỚC NHÀ BẠN              
Vui lòng đăng nhập tài khoản khách hàng để được xem thông tin này
TIN TỨC – SỰ KIỆN              
THÔNG BÁO: Ngừng giao dịch trực tiếp từ 01/04/2020 đến 15/04/2020 nhằm phòng chống Covid-19
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19, kể từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 15/04/2020, tất cả các điểm giao dịch của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận sẽ tạm ngừng giao dịch.
12
CHỈ DẪN CHO NGƯỜI DÙNG NƯỚC